HANKI DEMO 

Get Access to Instant Demo

Create free demo account by providing your email address


Tietosuojakäytäntö

Tietojen pääkäsittelijä

AmberKlips OÜ
14949162
Harju maakond, Tallinn 11415, Lõõtsa 5
+ 372 518 5558
info@amberklips.com

Henkilötiedot ovat niitä asiakasta koskevia tietoja, joita keräämme voidaksemme tarjota palveluitamme, tunnistaa henkilön ja ottaa häneen yhteyttä palvelun tarjoamista tai riitojen ratkaisemista varten. Emme käsittele lainkaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR:ssä) tai EU-asetuksessa N:o 2016/679 määriteltyjä arkaluonteisia henkilötietoja.

Määritelmät

Pääkäsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen laitos, viranomainen tai muu organisaatio, joka määrittää tarvittavat henkilötiedot, niiden käyttötarkoituksen ja käsittelyn keinot. Valtuutettu käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen laitos, viranomainen tai muu organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja pääkäsittelijän puolesta. Henkilötieto tarkoittaa kaikkea tietoa, jonka perusteella ihminen voidaan yksilöidä ja tunnistaa. Tunnistettava henkilö (jäljempänä: ”rekisteröity”) voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa ensisijaisesti sellaisen tiedon perusteella kuten nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, verkkotunniste tai yksi tai useampi fyysinen, fysiologinen, geneettinen, psyykkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen ominaisuus.

Henkilötietojen käsittely merkitsee automatisoitua tai automatisoimatonta toimintaa, joka kohdistuu henkilötietoihin tai niiden kokoelmaan. Tällaista toimintaa on tietojen kerääminen, kirjaaminen, järjestäminen, lajitteleminen, jäsentäminen, tallentaminen ja muuttaminen, kyselyjen tekeminen, lukeminen, käyttäminen, julkaiseminen lähettämällä, levittämällä tai muulla tavoin tuominen saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto tallentaa tietokoneeseesi tai älylaitteeseesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Niiden avulla voidaan tallentaa tietoja mieltymyksistä, jotta sinun ei tarvitse tehdä samoja valintoja uudelleen, kun vierailet sivulla.

Mitä tietoa me keräämme ja miksi?

AmberKlips OÜ collects the following data:
  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
Kun etsit lisätietoja palveluista kotisivuillamme, keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja: nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Tiedustelut voi tehdä asianomaisen yhteydenottolomakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@rocksoft.ee. Tarjouksen laatimiseen käytämme myös luottotietokyselyllä saatavia yritystietoja.
henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on se, että voimme toteuttaa rekisteröidyn kanssa tehtyä sopimusta ja siitä johtuvia toimenpiteitä, sekä sellaisia toimenpiteitä, jotka on toteutettava ennen sopimuksen tekemistä rekisteröidyn antaman kyselyn mukaan (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Verkkosivujen selaustilastot

Kun henkilö käy verkkosivullamme, hänestä kerätään ei-yksilöivää teknistä tietoa. 
Tekninen tieto sisältää käytettävän tietokoneen tai tietokoneverkon IP-osoitteen, tietokoneen verkkoselaimen ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän, vierailun ajankohdan (kellonaika, päivämäärä, vuosi) ja sijainnin. IP-osoitteita ei yhdistetä yksilöiviin henkilötietoihin.
Keräämme edellä mainittuja tietoja automaattisesti Google Analytics -työkalulla. Jos et halua, että keräämme näitä tietoja, voit kieltää tietojen keräämisen Google Analyticsilla tässä kuvatulla tavalla.

Evästeet (Cookies)

Verkkosivustomme käyttää evästeitä tarjottavien palvelujen laadun parantamiseen. Käytämme istuntoevästeitä, pysyviä evästeitä ja kolmannen osapuolen evästeitä (Google Analytics, Facebook) seuraaviin tarkoituksiin:

Uuden ja palaavan asiakkaan tunnistaminen.
Kävijän suosimien asetusten (kuten kieli, näytön resoluutio ja kirjainkoko) tallentaminen.
Kävijän evästeasetusten ja evästeiden käyttöön antaman suostumuksen muistaminen.
Sivun luotettavan kävijätilastodatan kerääminen käyttäjien tarpeiden ja mahdollisten parannusten selvittämiseksi.

Evästeiden salliminen ei ole sivuston käytön kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta niiden käyttö parantaa sivuston selausmukavuutta. Evästeet voi aina halutessaan poistaa tai estää, mutta niiden estäminen voi aiheuttaa sen, että jotkin sivuston toiminnot eivät toimi halutulla tavalla.
Huomaa, että jotkin evästeet ovat kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta, jotka suorittavat joitakin tehtäviä puolestamme.
Evästeisiin liittyviä tietoja ei käytetä kenenkään henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja kerätyt tiedot ovat meidän hallinnassamme. Evästeitä ei käytetä mihinkään muuhun kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen.

Kauanko tietoja säilytetään?

Verkkosivulla kerättävää ei-yksilöivää teknistä dataa säilytetään toistaiseksi.

Henkilö- ja asiakastietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan:
  • palveluiden ja tiedon järjestämiseen
  • toimitettuihin kyselyihin liittyvään viestintään
  • valintojen ja oikeuksien käytön varmistamiseen

Henkilötietojen jakaminen

Saatamme antaa henkilötietojasi, asiakastietojasi tai liiketoimintatietojasi sellaisten yritysten käyttöön, jotka tarjoavat meidän toimintaamme tukevia palveluita (esim. verkkosivustoanalytiikka tai asiakaspalvelun tarjoaja). Näillä yrityksillä on lupa käyttää henkilötietoja, asiakastietoja tai liiketoimintatietoja vain siinä määrin, kuin niitä tarvitaan palvelujen tarjoamiseen meille. Pyrimme valitsemaan sellaisia palveluntarjoajia, jotka toimivat Euroopan talousalueella.
Jaamme henkilötietojasi, asiakastietojasi tai liiketoimintatietojasi kolmansille henkilöille vain tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Oikeudet

 Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista ja kieltää niiden käsittely.
Jos huomaat, että yksityisyyttäsi on loukattu, ota yhteyttä tietojen pääkäsittelijään. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus sen maan tietosuojaviranomaiselle, jossa asut pysyvästi.
Henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen:
Jos haluat, että sinut unohdetaan, ilmoita siitä meille kirjoittamalla osoitteeseen info@amberklips.ee. Poistamme pyynnöstäsi sinuun liittyvät tiedot järjestelmistämme.


fiFinnish