SKAFFA EN DEMO 

Get Access to Instant Demo

Create free demo account by providing your email address


Dataskyddsvillkor

Personuppgiftsansvarig

AmberKlips OÜ
14949162
Harju maakond, Tallinn 11415, Lõõtsa 5
+ 372 518 5558
info@amberklips.com

Personuppgifter är uppgifter som vi samlar in i syfte att tillhandahålla våra tjänster, identifiera och kontakta personer för tillhandahållande av tjänster eller lösning av tvister. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. GDPR eller förordning (EU) 2016/679.

Definitioner

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, en offentlig institution, en myndighet eller något annat organ som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, en offentlig institution, en myndighet eller något annat organ som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar person (nedan kallad ”en registrerad”); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, främst grundat på sådana identifieringsegenskaper som namn, personnummer, lokaliseringsuppgifter, onlineidentifikator eller en eller flera fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala egenskaper hos en sådan person.

Behandling av personuppgifter – en automatiserad eller icke-automatiserad åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Cookies är små textfiler som webbplatsen lagrar i din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats. Det gör det möjligt att lagra information om dina preferenser, så att du inte behöver göra valen på nytt när du besöker den här sidan eller bläddrar bland sidorna.

Vilka uppgifter vi insamlar och för vilka ändamål?

AmberKlips OÜ collects the following data:
  • Personens för- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Företagets namn
Om du vill ha mer information om tjänster via vår hemsida, samlar vi in och behandlar följande personuppgifter – ditt namn och din e-postadress. Frågor kan skickas in via ett kontaktformulär eller genom ett e-postmeddelande till info@rocksoft.ee. För sammanställning av en offert använder vi även företagets uppgifter från kreditupplysningen.
Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter är behandling av personuppgifter i syfte att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (artikel 6.1 b i GDPR).

Statistik över användning av webbplatsen

Vid besök på webbplatserna insamlas icke-personifierade tekniska data om besökaren. 
Dessa tekniska data är begränsade till internetadressen (IP-adressen) för den använda datorn eller datornätverket, programversionen för datorns webbläsare och operativsystem, tiden (tid, datum, år) och platsen för besöket. IP-adresser är inte kopplade till uppgifter som identifierar en person.
Vi har använt det automatiserade verktyget Google Analytics för att samla in ovannämnda uppgifter. Om du inte vill ge dessa uppgifter om dig kan du förbjuda insamling av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen här.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi använder sessionscookies, permanenta cookies och cookies från tredje part (Google Analytics, Facebook):

För att identifiera nya och återkommande kunder.
För att komma ihåg dina inställningar, såsom språk, skärmupplösning eller teckenstorlek.
För att komma ihåg om du har (eller inte har) godkänt våra cookies på den här sidan.
För att samla in tillförlitlig information om sidans besöksstatistik, vilket gör det möjligt för oss att mäta i vilken utsträckning vår sida uppfyller användarnas behov, och göra eventuella förbättringar.

Att tillåta cookies är inte absolut nödvändigt för att webbplatsens huvudfunktioner ska fungera, men det ger en bättre webbupplevelse. Om du vill kan du alltid radera och blockera cookies, men då kan det hända att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som de ska.
Tänk på att vissa cookies kommer från tredjepartsleverantörer som utför vissa uppgifter för vår räkning.
Cookies-uppgifter används inte för att identifiera din person och de insamlade uppgifterna är under vår kontroll. Cookies används inte i något annat syfte än det som beskrivs ovan.

Hur länge lagrar vi uppgifter?

Icke-personifierade tekniska uppgifter som samlas in på webbplatsen lagras utan tidsbegränsning.

Person- och kunduppgifter lagras så länge som det är nödvändigt:
  • för att organisera tillhandahållna tjänster och information
  • för att möjliggöra kommunikation i samband med inlämnade förfrågningar
  • för att säkerställa förverkligande av val och rättigheter

Delning av personuppgifter

Vi kan göra dina personuppgifter, kunduppgifter eller företagsuppgifter tillgängliga för företag som erbjuder nödvändiga tjänster för vår affärsverksamhet, såsom webbplatsanalytiker eller kundtjänsteleverantörer. Dessa företag har tillstånd att använda personuppgifter, kunduppgifter eller företagsuppgifter endast för att tillhandahålla tjänster till oss. När vi väljer tjänsteleverantörer observerar vi att tjänsteleverantören befinner sig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Vi delar dina personuppgifter, kunduppgifter eller företagsuppgifter med tredje person endast på det sätt som beskrivs i integritetsmeddelandet. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Rättigheter

 I vissa fall har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
Om du anser att din integritet har kränkts kan du kontakta den personuppgiftsansvarige. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i det land där du är permanent bosatt.
Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter. Om du vill ”bli bortglömd”, vänligen meddela oss skriftligt därom via e-postadressen info@amberklips.ee. Grundat på din ansökan raderar vi all information som rör din förfrågan/dina frågor från våra system.


sv_SESwedish